Viet Trade hỗ trợ doanh nghiệp tòan quốc Đăng ký kinh doanh toàn quốc - Viet Trade

Bạn muốn tìm gì?


Bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

vuviettrade     05/12/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được dùng khi doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trình tự thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin […]

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

vuviettrade     05/12/2019     Đăng ký kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đầu tư, […]

Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

vuviettrade     04/12/2019     Đăng ký kinh doanh

Khi những người quản lý doanh nghiệp có sự thay đổi về thông tin như họ, tên, địa chỉ liên lạc,… thì doanh nghiệp phải báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp. Và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin người quản lý. Văn bản pháp luật điều chỉnh […]

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện – địa điểm kinh doanh

vuviettrade     04/12/2019     Đăng ký kinh doanh

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện – địa điểm kinh doanh C. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH Thành phần, số lượnghồ sơ A. […]

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế

vuviettrade     03/12/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ  Thành phần, số lượnghồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh […]

Đăng ký cho thuê doanh nghiệp tư nhân

vuviettrade     03/12/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp Phụ lục II-6 Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân.docx (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); ĐĂNG KÝ CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Thành phần, số lượnghồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp Phụ lục II-6 Thông báo […]

Đăng ký thay đổi trụ sở trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

vuviettrade     02/12/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx(Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);   THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN: Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo […]

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân

vuviettrade     02/12/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-11 Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, VPDD, DDKD.docx   THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN: Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi […]

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành nghề kinh doanh

vuviettrade     30/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Thành phần, số lượnghồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Thông báo thay đổi […]

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

vuviettrade     30/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-20 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký DN, CN, VPDD, DDKD.docx (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  Thành phần, số lượnghồ sơ A. Thành phần hồ sơ1.Giấy đề nghị cấp lại […]

Đăng ký thay đổi vốn doanh nghiệp

vuviettrade     29/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx (Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);   TRƯỜNG HỢP TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN DOANH NGHIỆP  TRƯỜNG HỢP TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ Thành phần, số […]

Đăng ký thay đổi doanh nghiệp tư nhân

vuviettrade     29/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục II-1 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.docx, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);   THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội […]

Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tư nhân

vuviettrade     29/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân.docx, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Giấy đề nghị đăng ký doanh […]

Đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện đối với công ty tnhh một thành viên

vuviettrade     28/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (PL II-11, Phụ lục II-11 ĐK hoạt động CN, VPĐD, ĐĐKD.docx THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi […]

Thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh một thành viên

vuviettrade     28/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục I-2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên.docxThông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Giấy đề nghị đăng ký doanh […]

Đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên

vuviettrade     28/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (PL II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng […]

Thành lập công ty tnhh 02 thành viên trở lên

vuviettrade     28/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục I-3 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên.docx Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Giấy […]

Đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần

vuviettrade     28/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (PL II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN 1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (PL II-11 Phụ […]

Thành lập công ty cổ phần

vuviettrade     27/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp ( Phụ lục I-4 Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần.docxThông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (  Phụ lục I-4 […]

Thủ tục thành lập mới hợp tác xã

vuviettrade     26/11/2019     Đăng ký kinh doanh

Tổ chức Hội nghị xong, Hội đồng Quản trị mang hồ sơ đến phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện, nơi HTX dự định đặt trụ sở chính 01 bộ hồ sơTHỦ TỤC THÀNH LẬP MỚI HTX I. Tuần tự các bước khi thành lập HTX: 1. Lập ra một Ban Sáng lập viên […]

12
Copyright © Viet Trade. Design by Digitalife.top