Viet Trade hỗ trợ doanh nghiệp tòan quốc Đăng ký kinh doanh toàn quốc - Viet Trade

Bạn muốn tìm gì?


Năm 2020, Việt Nam sẽ chạm ngưỡng mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp?

nguyencongvu     03/01/2020     Giới thiệu

Theo dự toán, đến cuối năm 2020, tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam có thể đạt được 980.000, tiệm cận mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp cả về chất và lượng. Bạn muốn khởi nghiệp hoặc cần hỗ trợ khởi nghiệp? Hãy bắt đầu từ những website hỗ trợ khởi nghiệp như: http://www.haykhoinghiep.com (hỗ trợ […]

Việt Nam sẽ đạt 100 triệu dân, 100 nghìn doanh nghiệp số và mục tiêu 30% GDP

nguyencongvu     02/01/2020     Giới thiệu

(Chinhphu.vn) – Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, có ít nhất 100.000 doanh nghiệp công nghệ số và kinh tế số chiếm trên 30% GDP. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg – Chỉ thị đầu tiên trong năm 2020, về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp […]

Copyright © Viet Trade. Design by Digitalife.top